Workflow

Workflow

Posuňte vašu chatbot stratégiu na vyššiu úroveň! Modul workflow vám umožní bezchybne realizovať konverzačné scenára vášho chatbota, ktoré vám prinesú hodnotné konverzie, aktívne publikum, relevantné segment skupiny. To všetko vďaka nášmu intuitívnemu workflow kde môžete jednotlivé moduly chatbota jednoducho prepájať.