Web Widget

Web Widget

Využite tento modul na prilákanie väčšieho trafiku a získavanie nových kontaktov do vášho chatbota zdarma z vašej webovej stránky. Implementujte vstupné body na vašej webovej stránke do chatbota pomocou tlačidiel presne tam kde zachytíte nové kontakty. Týmto spôsobom získate nové kontakty pre vášho chatbota, ktoré môžete následne využiť a poslať im motivačnú správu s pozvaním do vášho e-shopu a odmeniu k prvému nákupu.

Przykłady użycia wtyczki Web Widget

  • Invite website visitors to subscribe to the newsletter topic from your webiste
  • Inform your users about the current competition via pop-up through which they can simply sign-in

Tips & tricks

TIP #1: Never miss the oppotunity to get a new users from your website. See and anylize the touch-points onwhich you could reach out to your users with the possibility to sign up to your chatbot.