Statistics

Statistics

Monitorujte pokrok výkonu vašich kampaní! V prvom rade ohodnoťte výkon identifikátorov úspecho ako je traffic vášho chatbota či popularita realizovaných kampaní. Následne, identifikujte touchpoints v rámci štruktúry chatbota, ktoré chcete zlepšiť. Teraz môžete váš akčný plán úprav a vylepšení realizovať!

Przykłady użycia wtyczki Statistics

  • track and identify the most popular plugins from all
  • set up KIP's and measure the results of each campaign

How to configure?

Tips & tricks

TIP #1: Always track and record each chatbot's campaign success. For even more enhanced results, create UTM links for each part of chatbot where you are connecting it to your website and where you require the user to click. TIP #2: Thanks to statistics your can track the results of each plugin, for example if you have created a specific referral link for sertain segment you dan see the traffic that you have received thanks to this channel.