Segmentation

Segmentation

Váš chatbot automatizovane realizuje segmentáciu za vás! Analyzujte a hodnoťte nové kontakty podľa pohlavia, zdroja alebo použitého modulu. Následne vytvorte dedikovanú notifikáciu pre toto cieľové publikum a tým zvyšujte databázu svojich kontaktov ako aj úspešnosť vášho chatbota.

Przykłady użycia wtyczki Segmentation

  • Learn about the user's behavior and send personalized content
  • Know which products/services your potential client is interested in and send dedicated promo codes, contest or coupons

Tips & tricks

If you create a quiz, then analyze its results and potential remarketing segments based on the most answered question