Quiz

Quiz

Tento modul vám umožňuje vytvoriť interaktívny kvíz, v ktorom užívateľ na základe svojich odpovedí dostane odpovedajúci výsledok. Napríklad kvíz osobnosti, hodnotiaci kvíz, “párovací” kvíz, kvíz ako súťaž alebo odporúčací kvíz. Tento kvíz je vytvorený formou výberu z viacerých možností a každá odpoveď má určenú výslednú váhu.

Przykłady użycia wtyczki Quiz

  • Recommendation of a product or service tailored to the user's needs (e.g. cosmetics, clothes, courses)
  • Entertainment quizzes, engaging, viral, eg. Which figure from the Silicon Valley series are you? Where should you go on vacation?

How to configure?

Final effect

Tips & tricks

With Quiz plugin, you can get to know your users better. Each answer in the quiz is creating a segment to which you can send a personalized message whenever you want!

Case studies

IMG 1392