Puzzle

Puzzle

Zabavte svoje publikum hlavolamom, ktorým ich dostanete! Hádanky a hlavolamy sú jedny z najpopulárnejších aktivít všetkých vekových kategórií. Svoje publikum šikovne zabavíte a zároveň ich interaktívne zapojíte do diania. Vytvorte si jednotlivé hlavolami, pridajte k nim obrázky, nastavte počet koľkokkrát ich užívatelia môžu uhádnuť a naučte Vášho chatbota ako bude užívateľom odpovedať v prípade správnej či nesprávnej odpovede.

Przykłady użycia wtyczki Puzzle

  • Taktiež známe ako Monty Hallova úloha alebo problém 3 dverí!
  • 4 rohy, žiadne nohy,chalúpkou to pohne?(Slimák)
  • Čo cestuje v rohu po celom svete? (Poštová známka)

How to configure?

Final effect

Tips & tricks

You can reward user's correct response with a promo code (all you need to do is connect the Promo codes plugin to the chatbot response to the correct answer).

Riddles are not only fun but also an irreplaceable training for the mind. They teach logical and even abstract thinking, quick association and combining of facts, deduction and cunning.

Case studies

Yves Rocher creates puzzles about the brand, which is good for brand recognition and awareness.