Newsletter

Newsletter

Vytvorte si databázu verných kontaktov! Skvelý obsah je jedným z aktuálnych indikátorov úspechu každej značky. Tento modul vám umožní pravidelne zasielať notifikácie vašim odberateľom. Vytvorte niekoľko okruhov a pre každý personalizujte zasielané správy. Hodnotný obsah, ktorý bude vaše publikum zbožňovať je kľúčom k úspechu. Analyzujte výsledky zaslaných newsletter a zlepšujte vaše cielenie.

Przykłady użycia wtyczki Newsletter

  • You can send a newsletter with news depending on the industry in which you operate, and devide it in various topics: education, brand, employee possibilities etc.
  • This is the perfect way to share with users your blog posts and articles

How to configure?

Final effect

Tips & tricks

Did you know, that the open rate of Messenger notifications is on average 80-90%? In comparison, the open rate of emails newsletter is about 20%, and organic reach of posts on Facebook - 5%.

Facebook Messenger 24h+1 rule does not apply in newsletter!