Handover

Handover

Nikto nie je neomylný a preto je vždy potrebné mať nastavené tie správne procesy, ktoré urobia spokojným vášho zákazníka. Tento modul sa preto postará o plynulý prechod z konverzácie s chatbotom do konverzácie s operátorom z vášho zákazníckeho centra, ktorý už následne problém s daným zákazníkom dorieši.

Przykłady użycia wtyczki Handover

  • Redirect the user's question a customer care team member when chatbot does not understand the question
  • Put the customer service contact directly in the main chatbot menu

Final effect

Tips & tricks

TIP # 1: You can set up more than one Handover: it will automatically redirect user's request to a dedicated customer care specialist.

TIP # 2: In the Handover plugin, enter your e-mail address so that you do not miss any new messages from your users.