AI Consultant

AI Consultant

Ste pripravený vytrénovať si vlastného chatbota? Tento modul umožní vášmu chatbotovi, aby sa dorozumel s vašimi užívateľmi a odpovedal im na základe položených otázok či odpovedí užívateľa. Tento modul bol vytvorený vďaka našej NLP technológii ako aj zhodovým algoritmom. Preto jediné o čo sa potrebujete starať vy je nasledovné: vytvoriť skupiny najčastejších tém, ktoré zaujímajú vašich užívateľov a prepojiť ich so správnou odpoveďou, ktorú užívateľ hľadá. Výsledkom tohto postupu môže práve byť plynulá konverzácia a nasmerovanie užívateľa chatbotom.

Przykłady użycia wtyczki AI Consultant

  • Focus on the most FAQ and create for each one new topic
  • Use the AI consultant for regulr marketing campaigns and create your bots personality: visual conversational
  • Analyze and identify all business processes you could delegate to your chatbot

Tips & tricks

TIP #1: Before starting to teach your chatbot, analyze your business needs & pain-points of your customers. So you know where you can be the most effective for them & your processes.