Event organizer

Event organizer

Váš chatbot ako organizátor udalosti! Tento modul vám umožní zorganizovať vašu udalosť od začiatku až po jej koniec: zbierajte registrácie na danú udalosť, umožnite vášmu publiku personalizáciu ich agendy, informujte ich o zmenách a pošlite im dotazník spokojnosti. Touto cestou získavajte kvalitné kontakty pre vášho chatbota!

Przykłady użycia wtyczki Event organizer

Tips & tricks

TIP #1: Use notification smartly to activate your audience: send them a kind reminder about some upcoming special holiday celebration.

TIP #2: Notify customers with a valuable Call-to-Action: is there any important update they should know about? If so, send it!