Emoji

Emoji

Sociálne siete sú plné emócií, výrazov tak prečo by ich nemohol ovládať aj váš chatbot? Pomocou tohto modulu si svojho chatbota vycvičíte tak, aby reagoval daným spôsobom v prípade, že vám klient pošle emoji-ho. Váš chatbot sa rýchlo stane úspechom v očiach vašeho publika.

Use cases for

  • "Send me emojis, which - in your opinion - best describe the new Tarantino movie and find out if I agree with you."

How to configure?

Final effect

Tips & tricks

TIP #1: Write a secret message and encourage your users to discover it through emoji. Tip #2: Uncover the emotional character of your chatbot with emojis and surprize your users with the answers.