Contest

Contest

Kto nerád vyhráva? Zorganizujte súťaž, ktorá osloví vaše publikum a zvýši interakciu ako aj traffic vo vašom chatbore. Originálne súťažné zadanie bude kľúčom k úspechu, stačí už len vybrať formu zadania (fotka, textu alebo GPS lokalizácia). Na konci oznámte výhercov a nezabudnite ich na záver poriadne omeniť!

Use cases for

  • Organize contest for the most creative photo with your product
  • Answer the question of the day and win!
  • Describe your funniest adventure
  • Send a GPS location from a festival with a picture of you having fun

How to configure?

Final effect

Tips & tricks

Mix the entry types for your contest. Image and description? Image and GPS location? Why not!

Use Promo codes plugin and give discounts for your products to all contest participants!

Case studies

Pyrkon - a fantasy festival - organized a contest in which users were asked to write... who of the fantastic characters and why should become a couple ❤️