AI Consultant

AI Consultant

Za pomocą wtyczki AI Consultant sprawisz, że chatbot będzie rozumiał wiadomości od użytkowników i prowadził z nimi rozmowy - musisz tylko zdefiniować pytania i odpowiedzi. AI Consultant bazuje na algorytmach Natural Language Processing (NLP) i Fuzzy Matching, dzięki czemu rozmowa z Twoim chatbotem będzie dla użytkownika czystą przyjemnością.

Przykłady użycia wtyczki AI Consultant