Jak sprawdzić co interesuje naszych użytkowników?

Pomysły

Chatbotize - Chatbot - About
Wyzwanie
Nie jesteś świadomy z jaki funkcji korzystają nasi użytkownicy w chatbocie.
Chatbotize - Chatbot - About
Rozwiązanie
Spójrz na dane na wykresach w pluginie Statistics.
Chatbotize - Chatbot - About
Opis
Wykresy dostarczają nam danych, na podstawie których można zobaczyć w jaki sposób wykorzystywany jest chatbot. Plugin Statistics dostarcza ich wiele, jednym z nich jest wykres Plugin popularity, który pokazuje jak wiele osób korzysta z konkretnych funkcji dostępnych w chatbocie.
Instrukcja
Krok-Po-Kroku
Chatbotize - Chatbot - Benefits
1
Wejdź w plugin Statistics, w pierwszej zakładce predefined zobacz wykres o nazwie “Plugins popularity”.
Korzyści
1
poznaj ważne dane o użytkownikach
2
przeanalizuj w jaki sposób użytkownicy korzystają z chatbota
Chatbotize - Chatbot - Advice
Porada Eksperta
Chatbotize - Chatbot - Benefits - Line
Jeśli widzisz, że użytkownicy korzystając najczęściej z funkcji, które nie są wyeksponowane na pierwszym miejscu w chatbocie - zrób to. Zmień kolejność Quick Replays, zaprojektuj inaczej ścieżkę - testuj.