Jak przedstawić ofertę i menu restauracji w chatbocie?

Pomysły

Chatbotize - Chatbot - About
Wyzwanie
Przedstawienie w konwersacji na Messengerze produktów i usług.
Chatbotize - Chatbot - About
Rozwiązanie
Użycie karuzeli w Messengerze - elementów łączących zdjęcie, tytuł, opis oraz 3 przyciski CTA. Możemy to skonfigurować wykorzystując plugin Offer.
Chatbotize - Chatbot - About
Opis
Plugin offer umożliwia stworzenia menu, które świetnie nadaje się do przedstawienia produktów lub usług. Każdy element oferty - produkt lub usługa składa się ze zdjęcia, tytułu, opisu oraz przycisków, które kierują do kolejnych miejsc np. strony www lub innego miejsca w chatbocie. Kiedy stworzymy kilka takich elementów - zostaną wyświetlone w poziomej linii i będzie można je przeglądać od lewej do prawej strony.
Instrukcja
Krok-Po-Kroku
Chatbotize - Chatbot - Benefits
1
W pluginie offer stwórz nową ofertę klikając przycisk “Create new”, po otwarciu nowego okna nazwij stworzoną ofercie i przejdź do tworzenia elementów oferty.
2
Aby dodać nowy element oferty, kliknij przycisk “Add element”. Aby był on kompletny uzupełnij tytuł i podtytuł, dodaj zdjęcie, a także dodaj przycisk. Każdy element może mieć 3 przyciski składające się z tekstu przycisku oraz akcji, która może być adresem strony www lub innym miejscem w chatbocie.
3
Po dodaniu elementów i nazwaniu oferty zapisz ją klikając zielony przycisk Save changes.
Korzyści
1
przedstawienie oferty sprzedażowej
2
możliwość stworzenia do 11 różnych elementów oferty
3
połączenie tekstu i zdjęcia zwiększa konwersję
4
możliwość dodania do 3 przycisków typu CTA