Jak budować listę newsletterowa w oparciu o preferencje?

Pomysły

Chatbotize - Chatbot - About
Wyzwanie
Wysyłanie niedopasowanych treści do użytkowników w chatbocie
Chatbotize - Chatbot - About
Rozwiązanie
Przeprowadzenie quizu, który zbierze informację o użytkownikach. Pozwoli to stworzyć segmenty w zależności od udzielonych odpowiedzi.
Chatbotize - Chatbot - About
Opis
Wysłanie jednej wiadomości do wszystkich zawsze wiąże się z ryzykiem, że nie trafimy w styl komunikacji użytkownika, a przez to osiągniemy słabszą konwersję. Można temu zapobiec w prosty sposób - znając więcej informacji o użytkownikach. Aby to zrealizować należy stworzyć Quiz. Może to być quiz zawierający pytania o preferencje, wiek, zawód, obszar zamieszkiwania itd. Quiz można przeprowadzić także w formie ankiety.
Instrukcja
Krok-Po-Kroku
Chatbotize - Chatbot - Benefits
1
W pluginie Quiz utwórz nowy quiz. Nazwij go i dodaj wiadomość powitalną oraz treść przycisku otwierającego quiz.
2
W zakładce Results stwórz wyniki Quizu. Jeżeli quiz ma posłużyć jako ankieta, możesz stworzyć jeden wynik, w którym znajdzie się podziękowanie za wypełnienie quizu-ankiety.
3
W zakładce Questions dodaj nowe pytania oraz odpowiedzi.
4
Do każdej odpowiedzi przyporządkuj wynik. Do jednej odpowiedzi możesz dodać więcej niż jeden wynik.
5
Wskazanie przez użytkownika w quizie danej odpowiedzi, dodaje punkt to powiązanego wyniku. Jeżeli powiązane są 2 wyniki to punkt zostanie dodany do obu wyników.
6
Wynikiem quizu jest odpowiedź, która uzyskała najwięcej punktów. W przypadku równych rezultatów - zostanie wysłany wynik, który był wcześniej stworzony.
Korzyści
1
treść dopasowana do preferencji użytkowników
2
większa konwersja
3
znajomość profilu użytkowników