Czy zautomatyzowane odpowiedzi są pomocne?

Pomysły

Chatbotize - Chatbot - About
Wyzwanie
Brak wiedzy czy użytkownicy dostają satysfakcjonujące odpowiedzi na ich pytania
Chatbotize - Chatbot - About
Rozwiązanie
Analiza danych w zakładce Quality Assurance w pluginie AI Consultant
Chatbotize - Chatbot - About
Opis
Aby monitorować satysfakcję użytkowników z automatycznych odpowiedzi należy włączyć opcję Quality Assurance w pluginie AI Consultant. Ta opcja automatycznie wysyła do użytkownika pytanie o satysfakcję z otrzymanej automatycznej odpowiedzi, a następnie gromadzi otrzymane wyniki i przedstawia je w tabeli.
Instrukcja
Krok-Po-Kroku
Chatbotize - Chatbot - Benefits
1
W pluginie AI Consultant w 3 zakładce - “Quality Assurance” włącz proces mierzenia satysfakcji.
2
Ustaw treść pytania o satysfakcję z otrzymanej odpowiedzi, a także treść przycisków.
3
Od teraz w pierwszej zakładce możesz monitorować czy ludzie są zadowoleni z otrzymanej odpowiedzi czy nie.
Korzyści
1
ciągłe doskonalenie chatbota
2
monitorowania przydatności chatbota
3
monitorowania satysfakcji użytkowników z otrzymanych odpowiedzi