Jak skonfigurować wtyczkę Ramki?

BY Mateusz Radomski
4 days ago
Chatbotize - Chatbot

Wtyczka Ramki umożliwia nakładanie predefiniowanych przez Ciebie ramek na zdjęcia wysłane przez użytkownika do bota. W tym artykule krok po kroku opiszemy, jak skonfigurować własne ramki oraz wszystkie pozostałe treści, takie jak mechanizm udostępniania, które są potrzebne do poprawnej konfiguracji tego pluginu.

Jak skonfigurować Ramki?

Na samym początku konfiguracji stwórz wiadomość, która wyświetli się użytkownikowi po przejściu do tej wtyczki (Welcome text). W polu Request image CTA umieść komunikat, który poinformuje o tym, że teraz jest czas na przesłanie obrazka. W tym polu możesz również pouczyć użytkownika, jakie zdjęcie będzie najlepsze – np. z twarzą na środku, itp. Istnieje możliwość, że użytkownik wyśle tekst, lokalizację lub inny format, który nie jest obsługiwany – zareaguj na to w polu Wrong file type message. Jedyne, co pozostaje w tej sekcji to napisy na przyciskach: tym, którym wybiera się ramkę (Choose button caption) i tym, który pozwala wyjść z wtyczki (Resign button caption).

welcome content

Kolejna sekcja to Build your share content, w której skonfigurujesz treści wyświetlane, gdy użytkownik zdecyduje się udostępnić zdjęcie z ramką swoim znajomym. Treści te zobaczy osoba, której ramka zostanie udostępniona, więc powinny zachęcać do podjęcia interakcji – stworzenia swojego zdjęcia w chatbocie.

share content

Ostatnią (i najważniejszą!) sekcją jest Configure frames. To właśnie tutaj ustawisz swoją ramkę: w polu Name wpisz jej nazwę, po czym załaduj dwa obrazki:

  • samą ramkę (Frame overlay) – powinna być w formacie png, proporcja 1:1,
  • oraz przykład jej użycia, wyświetlany użytkownikom (Frame example).

Możesz też dodać więcej niż jedną ramkę! W tym przypadku kliknij w niebieski przycisk Add i przystąp do konfiguracji kolejnej ramki.

frame config