Jak skonfigurować wtyczkę Losowanie?

BY Mateusz Radomski
4 days ago
Chatbotize - Chatbot

Wtyczka Losowanie umożliwia przeprowadzanie losowań, w których możesz obdarowywać swoich użytkowników wyjątkowymi treściami lub prezentami. W tym artykule krok po kroku pokażemy Ci, jak skonfigurować politykę częstotliwości, wiadomości powitalne oraz możliwe rezultaty losowania.

Jak skonfigurować Losowanie?

W pierwszej sekcji, Provide basic details, ustal częstotliwość (Frequency), z jaką można podchodzić do losowania. Możesz wybrać pomiędzy jednorazowo (One time), raz dziennie (Every day), raz w tygodniu (Every week) oraz raz w miesiącu (Every month). Możesz również zdecydować, czy opcje (możliwe wyniki losowania) powinny być pokazywane użytkownikowi przed losowaniem (Show what can be drawn before the drawing).

basic

Następna sekcja, Build your content, pozwala Ci skonfigurować obrazek i wiadomość powitalną (Welcome image i Welcome text), jak i wiadomości pozwalające użytkownikowi rozpoczęcie losowania. W polu Start text ustaw wiadomość, która wyświetli się użytkownikowi tuż przed rozpoczęciem losowania. Pola Yes i No button caption odpowiadają za tekst na przyciskach potwierdzających udział, bądź odmowę udziału w losowaniu. Istnieje także możliwość, że użytkownik wziął udział w losowaniu i chce spróbować ponownie, ale polityka częstotliwości mu na to nie pozwala – wiadomość, która ma się pojawić w takiej sytuacji napisz w polu Already done text.

content

Przechodzimy do ostatniej sekcji, Configure what can be drawn. Składa się ona z zakładek, a każda z nich odpowiada za inny wynik/opcję. W podsekcji Configure content visible in the carousel prześlij zdjęcie wyniku, nazwij go w polu Title i pokrótce opisz w polu Description. Poniżej znajduje się podsekcja Configure content sent to the user; znajduje się w niej kreator wiadomości, która zostanie wysłana do użytkownika, gdy wylosuje akurat tę opcję. To ostatni krok do skonfigurowania Twojego losowania! ;)

frame config