AI Consultant

AI Consultant

Jste připraven si vytrénovat vlastního chatbota? Tento modul umožní chatbotovi dorozumět se s vašimi uživateli a odpovědět jim na položené otázky a reagovat na zmíněné odpovědi. Modul byl vytvořen díky naší NLP technologii i shodovým algoritmům. Proto jediné, o co se vy potřebujete starat, je následující: vytvořit skupiny nejčastějších témat, které zajímají vaše uživatele a propojit je se správnou odpovědí, kterou uživatel hledá. Výsledkem tohoto postupu může být plynulá a přirozená konverzace vedená chatbotem, která směřuje uživatele tam, kam vy chcete.

Przykłady użycia wtyczki AI Consultant

Tips & tricks

TIP #1: Before starting to teach your chatbot, analyze your business needs & pain-points of your customers. So you know where you can be the most effective for them & your processes.